Επείγον – Προθεσμίες Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α για το 2023.

Το μπάσκετ στην Αργολίδα και στην Κορινθία

ΜΗΤΡΩΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Επείγον – Προθεσμίες Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α για το 2023.
Υπενθυμίζουμε στα σωματεία – μέλη μας τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής και επανεγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α για το 2023.
Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Ολοκλήρωση
υποβολής αίτησης έως 20/4/2023
Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο 2022 που θέλουν να
προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 20/4/2023
Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Υποχρεωτικά
ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/6/2023
Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022 που είναι νέα
Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως
30/6/2023.
Προσοχή: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 30/6/2023. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
Συστήνουμε να υποβάλετε σχετικά γρήγορα την αίτηση σας, ώστε να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
*Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο – Οδηγίες της Γ.Γ.Α.